Privacy Policy

 

 

 

 1. Persoonsgegevens
  • YEF verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YEF gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • YEF gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YEF en eventuele wijzigen in, bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YEF, kan dit schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogaenergyfemmique@gmail.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van YEF gebruik kan worden gemaakt.
  • YEF geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

 1. Toepasselijkheid en geschillen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YEF betreffende deelname aan lessen, workshops, training coaching etc. of het geven van cursussen, trainingen en anderen vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
  • Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YEF.
  • Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene vooraarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van YEF behoudens hogere voorzieningen.

 

 

Yoga Energy Femmique                                                                                  YEF